GEM korzysta z mądrej współpracy partnerskiej i wykorzystuje energię wolontariuszy do utrzymania odpowiedzialności finansowej. Koszty ogólne korporacji nigdy nie przekroczyły 3%, dzięki czemu 97% wszystkich darowizn przeznaczanych jest na wsparcie programów.