Więcej informacji można uzyskać pod adresem [email protected].

Departament Rolnictwa Florydy

501(c)(3) & Tax ID

Dokumenty zgodności z przepisami GEM USA

"Kopię oficjalnej rejestracji i informacji finansowych można uzyskać w Wydziale Usług Konsumenckich pod bezpłatnym numerem telefonu w obrębie stanu. 1-800-help-fla (435-7352) lub www.floridaconsumerhelp.com. Rejestracja nie oznacza poparcia, aprobaty ani rekomendacji ze strony stanu." rejestracja floryda ch53611