GEM utnyttjar smarta partnerskap och frivilliga krafter för att upprätthålla det ekonomiska ansvaret. Företagets omkostnader har aldrig överstigit 3 %, vilket gör att 97 % av alla donationer går till stöd för programmen.