För mer information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Floridas jordbruksdepartement

501(c)(3) och skatte-ID

GEM U.S. dokument om efterlevnad

"En kopia av den officiella registreringen och den ekonomiska informationen kan erhållas från divisionen för konsumenttjänster genom att ringa gratis inom staten. 1-800-help-fla (435-7352) eller www.floridaconsumerhelp.com. Registreringen innebär inte att staten godkänner, godkänner eller rekommenderar den." florida registration ch53611