Η GEM αξιοποιεί έξυπνες συνεργασίες και χρησιμοποιεί εθελοντική ενέργεια για τη διατήρηση της δημοσιονομικής ευθύνης. Τα γενικά εταιρικά έξοδα δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ το 3% επιτρέποντας στο 97% όλων των δωρεών να υποστηρίξουν προγράμματα.