Inverkan på ursprungsbefolkningen

Ursprungsbefolkningar i USA och resten av världen står inför särskilda utmaningar, inte bara i katastrofsituationer utan även under lugna perioder. GEM:s senaste initiativ för att stödja dessa samhällen kommer att ske i direkt samarbete med stamledare, äldre och invånare för att på bästa sätt respektera de marker och den kulturhistoria där vi utför vårt arbete. Vår pelare Tribal Impact kommer att ha program och uppdrag året runt, helt inriktade på katastrofhjälp, beredskap och långsiktig förstärkning genom utbildning. Genom denna pelare hoppas vi också kunna uppmuntra och stärka ursprungsbefolkningarnas röster och rättigheter och vara en förespråkare på lokal, nationell och internationell nivå för bevarande och jämlikhet inom dessa samhällen.

Bränder
2021
Förenta staterna
Den 16 januari 2021 förstörde en brand Tuluksaks enda källa till rent, rinnande vatten i detta stamområde i Alaska.