Alkuperäiskansojen vaikutus

Alkuperäiskansojen heimot eri puolilla Yhdysvaltoja ja maailmaa kohtaavat erityisiä haasteita paitsi katastrofien aikana myös rauhallisina aikoina. GEM:n uusin aloite näiden yhteisöjen tukemiseksi toteutetaan suorassa yhteistyössä heimojohtajien, vanhimpien ja asukkaiden kanssa, jotta voimme kunnioittaa mahdollisimman paljon niitä maita ja kulttuurihistoriaa, joilla teemme työtämme. Tribal Impact -pilarillamme on ympärivuotisia ohjelmia ja tehtäviä, jotka on omistettu yksinomaan katastrofiapuun, valmiuteen ja pitkän aikavälin vahvistamiseen koulutuksen avulla. Tämän pilarin kautta toivomme myös rohkaisevamme ja voimaannuttavamme alkuperäiskansojen ääniä ja oikeuksia ja toimimme paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla näiden yhteisöjen säilyttämisen ja tasa-arvon puolestapuhujina.

Tulipalot
2021
Yhdysvallat
16. tammikuuta 2021 tulipalo tuhosi Tuluksakin ainoan puhtaan, juoksevan veden lähteen tässä Alaskan heimoyhteisössä.