Η πρωτοβουλία GEM και BStrong αναγνωρίζει τα ακόλουθα άτομα, εταιρείες και ιδρύματα για τη συνεχή υποστήριξή τους όλο το χρόνο στον εφοδιασμό των αποθηκών μας με αγαθά, μεταφορά, διανομή, μέσα ανοικοδόμησης, εθελοντικές ομάδες και υποστήριξη οργανισμού.