Η πρωτοβουλία GEM και BStrong αναγνωρίζει τα ακόλουθα άτομα, εταιρείες και ιδρύματα για τη συνεχή υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στον εφοδιασμό των αποθηκών μας με αγαθά, μεταφορές, διανομή, μέσα ανοικοδόμησης, εθελοντικές ομάδες και υποστήριξη οργάνωσης.