GEM utnyttjar smarta partnerskap och frivilliga krafter för att upprätthålla det ekonomiska ansvaret. Företagets omkostnader har aldrig överstigit 5 %, vilket gör att 95 % av alla donationer går till stöd för programmen.

Donation med check

Skicka checkarna till följande adress:

Global Empowerment Mission
1850 NW 84TH AVE, SUITE 100 DORAL 33126

Donera förnödenheter

Om du vill donera andra varor än kontanter, vänligen fyll i detta formulär.

Banköverföring

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]

Skicka Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor på ett säkert sätt via vår integrering i givarblocket.

Skicka dina högt uppskattade aktier från ditt mäklarföretag eller din bank till vårt konto hos

Genom att donera till GEM "bekräftar du att om jag bidrar till ett specifikt projekt och projektet senare avbryts, eller om de mottagna donationerna överstiger projektets behov, har Global Empowerment Mission, Inc. ensam rätt och befogenhet att använda bidragen som är avsedda för detta projekt till ett annat syfte eller projekt som är förenligt med Global Empowerment Mission Inc.