DAF Direct gör det enklare att stödja dina favoritorganisationer genom att ge direkt från din givarstyrda fond.

Vad är en DAF?
En donatorrådgivningsfond (DAF) är ett centraliserat välgörenhetskonto. Den gör det möjligt för välgörenhetsintresserade personer, familjer och företag att göra skatteavdragsgilla välgörenhetsdonationer i form av kontanter, börsnoterade aktier och i vissa fall vissa illikvida tillgångar, till en offentlig välgörenhetsorganisation som sponsrar ett DAF-program.