Indigenous Impact

Rdzenne plemiona w USA i na całym świecie stoją przed szczególnymi wyzwaniami nie tylko w czasach katastrof, ale nawet w spokojnych okresach. Najnowsza inicjatywa GEM polegająca na wspieraniu tych społeczności będzie realizowana w bezpośredniej współpracy z przywódcami plemiennymi, starszyzną i mieszkańcami, aby jak najbardziej szanować ziemie i historię kultury, na których wykonujemy naszą pracę. Nasz filar Tribal Impact będzie obejmował całoroczne programy i misje, poświęcone wyłącznie pomocy w przypadku katastrof, gotowości i długoterminowemu wzmocnieniu poprzez edukację. Poprzez ten filar mamy również nadzieję zachęcać i wzmacniać rdzenne głosy i prawa oraz być orędownikiem na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym na rzecz zachowania i równości w tych społecznościach.

Ogniska
2021
Stany Zjednoczone
W dniu 16 stycznia 2021 r. pożar zniszczył jedyne źródło czystej, bieżącej wody w tej alaskańskiej społeczności plemiennej.