Inheemse invloed

Inheemse stammen in de VS en de rest van de wereld worden niet alleen tijdens rampen geconfronteerd met specifieke uitdagingen, maar zelfs in rustige perioden. GEM's nieuwste initiatief om deze gemeenschappen te ondersteunen zal worden gedaan in directe samenwerking met inheemse leiders, ouderen en bewoners om zo respectvol mogelijk om te gaan met het land en de culturele geschiedenis waarop we ons werk uitvoeren. Onze Tribal Impact pijler zal het hele jaar door programma's en missies hebben, uitsluitend gewijd aan rampenbestrijding, paraatheid en versterking op lange termijn door middel van onderwijs. Via deze pijler hopen we ook de stem en rechten van de inheemse bevolking aan te moedigen en te versterken en een pleitbezorger te zijn op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor het behoud en de gelijkheid binnen deze gemeenschappen.

Branden
2021
Verenigde Staten
Op 16 januari 2021 verwoestte een brand de enige bron van schoon, stromend water voor Tuluksak in deze inheemse gemeenschap in Alaska.