Het doel van GEM is inspanningen aan de basis te leveren met een grote institutionele impact voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door rampen in de hele wereld.

Onze innovatieve logistieke systemen en methoden ontwrichten de rampenarena over de hele wereld. GEM voorziet regio's in real time van grote hoeveelheden noodzakelijke hulp.

GEM zet zich in voor het herstel van hoop en kansen in het leven van degenen die het meest door rampen zijn getroffen. De organisatie werkt als een eerste hulpverlener bij rampen, overbrugt de kloof tussen eerste hulp en ontwikkeling, en implementeert praktijken om duurzame ontwikkeling te waarborgen.

Naast de drie geplande fasen heeft GEM het hele jaar door programma's die gericht zijn op de wederopbouw van scholen en huizen, onderwijs en empowerment, en milieu- en gezondheidsprogramma's. De programmadoelstellingen zijn om mensen terug te brengen naar een normale situatie en gemeenschappen te verheffen boven de cyclus van rampbestrijding. Het resultaat van deze programma's is een herontwikkeling op lange termijn, waardoor de psychosociale gevolgen van ontheemding worden verzacht. Deze programma's creëren onafhankelijkheid door middel van duurzame initiatieven, aangezien de gemeenschappen een gevestigd belang hebben in de programma's en deze op eigen kracht kunnen laten groeien en verbeteren.

Organisatorische Differentiators

  • Slimme partnerschappen met lokale organisaties en overheidsinstanties
  • Creatieve oplossingen voor complexe humanitaire noodsituaties
  • Creatie van unieke specifieke fondsen voor donoren met aanpasbare resultaten
  • De hoogste graad van efficiëntie bij fondsenwerving Neemt deel aan drie geplande fasen van rampenbestrijding
  • Werkt in de kloof tussen eerste respons en duurzame ontwikkeling

DRIEFASENREACTIE

Eerste Reactie Fase

Hulp bij rampen

Onmiddellijke reactie op natuurrampen en humanitaire crises door in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Doel: hoop bieden aan de getroffen bevolking.

fase 2 icoon

Tweede antwoordfase

De Gap Periode

Weken en maanden na een tornado, orkaan, brand, ontheemding, oorlog, etc., voordat de overheid en de permanente infrastructuur in werking treden.

Doel: De leemte opvullen en de wachttijd tot een minimum beperken

Derde reactiefase

Duurzame ontwikkeling

Coördinatie op lange termijn met gemeenschappen, regeringen en publiek-private partnerschappen.

Doel: Een zelfvoorzienende, bloeiende gemeenschap creëren.