Finanse i zgodność z przepisami

GEM wykorzystuje inteligentne partnerstwa i energię wolontariuszy, aby zmaksymalizować stosunek wartości darowizny do jej wpływu. Koszty ogólne firmy nigdy nie przekroczyły 3%, dzięki czemu 97% wszystkich darowizn wspiera nasze globalne misje.

"Kopię oficjalnej rejestracji i informacji finansowych można uzyskać w Wydziale Usług Konsumenckich pod bezpłatnym numerem telefonu w obrębie stanu. 1-800-help-fla (435-7352) lub www.floridaconsumerhelp.com. Rejestracja nie oznacza poparcia, aprobaty ani rekomendacji ze strony stanu." rejestracja floryda ch53611