Finanse i zgodność z przepisami

GEM wykorzystuje inteligentne partnerstwa i energię wolontariuszy, aby zmaksymalizować stosunek wartości darowizny do jej wpływu. Koszty ogólne firmy nigdy nie przekroczyły 3%, dzięki czemu 97% wszystkich darowizn wspiera nasze globalne misje.

"Kopię oficjalnej rejestracji i informacji finansowych można uzyskać w Wydziale Usług Konsumenckich pod bezpłatnym numerem telefonu w obrębie stanu. 1-800-help-fla (435-7352) lub www.floridaconsumerhelp.com. Rejestracja nie oznacza poparcia, aprobaty ani rekomendacji ze strony stanu." rejestracja floryda ch53611

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Learn More