Eve Limo Grön

Eve föddes i Lima i Peru den 11 juli 1978. År 1999 flyttade Eve till Miami, Florida, för att fortsätta sina studier i inredningsdesign. Att bli mamma 2009 inspirerade Eve att satsa på en karriär inom barndomsutbildning och hon tog en examen i exceptionell utbildning för elever vid Miami Dade College och en masterexamen i småbarnspedagogik med inriktning på Montessorifilosofi. Efter att ha utvecklat en stor passion för barns kognitiva, emotionella och fysiska utveckling fortsatte hon sina studier i Montessoripedagogik och fick en andra certifiering i grundskolepedagogik. Eve fick också ett godkännande för engelska för talare av andra språk och ett godkännande för att undervisa i läsning. Eves unika bakgrund lämpar sig mycket väl för Global Empowerment Mission's hjälpinsatser. Hon tror på att våra goda gärningar har en spridningseffekt. "Våra handlingar påverkar andra och de i sin tur påverkar andra på samma sätt." Hon kunde praktisera denna tro på nära håll genom Global Empowerment Missions massiva insatser i Puerto Rico efter orkanen Marias katastrof 2017. "Om vi inte har ekonomiska medel kan vi donera vår tid, och om inte kan vi koppla samman behov med resurser genom att skapa medvetenhet och nå ut till dem som kan hjälpa till". När hon inte ger sin tid till Global Empowerment Mission undervisar Eve förskoleklasselever på Beachside Montessori Village i Hollywood, FL, där hon kan dela behovet av att hjälpa andra med nästa generation.

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Learn More