Institutionella partner

GEM tackar följande personer, företag och stiftelser för deras kontinuerliga stöd året runt när det gäller att förse våra lager med varor, transporter, distribution, medel för återuppbyggnad, volontärteam och organisationsstöd.