Konfliktzoner

Vårt bistånd i konfliktområden innebär unika utmaningar och risker som övervakas noga under alla faser av vår insats. Som alltid är vårt uppdrag att tillhandahålla nödvändig hjälp och stöd till så många människor som möjligt, på det snabbaste och säkraste sättet. GEM:s insatser i konfliktområden har bestått av livräddande humanitär hjälp, evakuering och omplacering, återuppbyggnadsprojekt, globalt flyktingbistånd och mycket mer. Det är inom dessa insatser som vi kommer att arbeta tillsammans med militära experter, internationella organ och regeringar för att garantera säkerheten för alla biståndsmottagare, liksom GEM-teammedlemmar på plats. Insatserna inom vår pelare för konfliktområden är helt inriktade på att lindra lidandet för civila som är utsatta för våld och hot i samband med allvarliga konflikter.

 

2023
Armenia
Over 100,000 refugees have fled from the recent conflict in Nagorno-Karabakh, travelling for days in cold temperatures with just the bare minimum they were able to take with them. GEM has deployed to Armenia to distribute humanitarian aid to these individuals, during this crisis.
Konflikt
2023
Sudan
GEM är för närvarande utsända för att svara på den pågående och kritiska krisen i Sudan. Detta specialiserade team, som leds av en före detta Green Beret, kommer att distribuera hjälp till flyktingläger i tre olika regioner i Sudan
Migration
2019
Venezuela
Under 2019 är den venezuelanska migrations- och flyktingkrisen, den största flyktingkrisen i Nord- och Sydamerika, en utvandring av 4,6 miljoner venezuelaner som flydde landet på grund av den bolivarianska revolutionen.
Hållbarhet
1999
Kosovo
Kosovokriget i februari 1998 var en väpnad konflikt i Kosovo och ledde till en massutvisning av kosovoalbaner när de jugoslaviska styrkorna kämpade under flygbombningen av Jugoslavien.

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Learn More