Program narzędziowy

Program ten, stanowiący część fazy 2 reakcji GEM na katastrofy, pomaga lokalnym wykonawcom i rzemieślnikom w zdobyciu narzędzi, tworzy miejsca pracy, umożliwia ludziom powrót do pracy i pomaga w odbudowie społeczności.

Darczyńcy partnerscy: North Valley Community Foundation, Paradise Adopt a Family, Home Depot, Northern Tool oraz Global Uplift.