Lesbos Pożar

Etap 1:

Pomoc w przypadku katastrofy

9 września 2020 r. ogromny pożar strawił przepełniony obóz dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. W wyniku tego ponad 13 000 osób ubiegających się o azyl zostało bez schronienia.

Etap 2

Okres luki

GEM we współpracy z organizacjami Smart Aid, DHL Global i We Band Together odpowiedziało w naszej inicjatywie Fazy 2, wysyłając setki namiotów i świateł w październiku 2020 roku do rodzin uchodźców, które cierpią z powodu ulewnych deszczy i powodzi na wyspie.

Wybrane misje