Misja GEM 2020

Lesbos Pożar

Etap 1:

Pomoc w przypadku katastrofy

9 września 2020 r. ogromny pożar strawił przepełniony obóz dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. W wyniku tego ponad 13 000 osób ubiegających się o azyl zostało bez schronienia.

Etap 2

Okres luki

GEM we współpracy z organizacjami Smart Aid, DHL Global i We Band Together odpowiedziało w naszej inicjatywie Fazy 2, wysyłając setki namiotów i świateł w październiku 2020 roku do rodzin uchodźców, które cierpią z powodu ulewnych deszczy i powodzi na wyspie.

Ostatnie misje

Trzęsienia ziemi
2024
Japan
On January 1st, a major 7.6 earthquake struck the Noto Peninsula in Japan. This earthquake was the deadliest in Japan since 2016, taking the lives of hundreds and injuring many more

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Learn More