Misja GEM 2020

Lesbos Pożar

Etap 1:

Pomoc w przypadku katastrofy

9 września 2020 r. ogromny pożar strawił przepełniony obóz dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. W wyniku tego ponad 13 000 osób ubiegających się o azyl zostało bez schronienia.

Etap 2

Okres luki

GEM we współpracy z organizacjami Smart Aid, DHL Global i We Band Together odpowiedziało w naszej inicjatywie Fazy 2, wysyłając setki namiotów i świateł w październiku 2020 roku do rodzin uchodźców, które cierpią z powodu ulewnych deszczy i powodzi na wyspie.

Ostatnie misje

Powodzie
2023
Stany Zjednoczone
GEM jest przygotowany do natychmiastowego rozmieszczenia w przypadku powodzi w Stanach Zjednoczonych. Obecnie reagujemy na historyczną powódź w Vermont i będziemy dystrybuować ciężarówki z zestawami Family Necessity Kit, wodą, artykułami higienicznymi, materacami i nie tylko.