σύγκρουση

Σύγκρουση
2022

Κρίση στην Ουκρανία

Αποστολές στην Ουκρανία - GEM
Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου στη Medyka της Πολωνίας στα σύνορα με την Ουκρανία - συναντιούνται με ουκρανούς εταίρους για να καταρτίζουν σχέδια στήριξης.