Θεσμικοί Εταίροι

Η GEM ευχαριστεί τα ακόλουθα άτομα, εταιρείες και ιδρύματα για τη συνεχή και ολόχρονη υποστήριξή τους στον εφοδιασμό των αποθηκών μας με αγαθά, μεταφορές, διανομή, μέσα ανοικοδόμησης, ομάδες εθελοντών και υποστήριξη οργανώσεων.