Hopp för Ukraina

Återuppbyggnad av samhället i Ukraina, mätt genom en analys av kostnaden per människa.