Stärkande och välbefinnande

GEM stöder program för egenmakt och välbefinnande genom att ta in specialister inom dessa områden för att ge människor hopp efter katastrofer.