Bränder i New Mexico/Arizona

Sammanfattande statistik

$ 0
Utdelade förnödenheter

Fas 1:

Katastrofhjälp

Global Empowerment Mission BStrong i samarbete med Global Citizen USA reagerar i den första fasen av katastrofhjälpen genom att leverera GEM Bstrong Family Necessity Kits till dem som drabbats av bränderna i New Mexico/Arizona.

Utvalda uppdrag