GEM 2020 Uppdrag

Orkanen Eta och Iota

GEM Mission Specific Press
Lokal 10
Hjälp till Honduras: Var kan du engagera dig, göra skillnad och donera?

Sammanfattande statistik

0
Utdelade containrar med förnödenheter
0
Containrar med förnödenheter under transitering
0
Länder

Fas 1:

Katastrofhjälp

Global Empowerment Mission BStrong reagerar i den första fasen, katastrofhjälp, genom att leverera och distribuera förnödenheter direkt till de behövande. GEM:s partner på plats, den honduranska ideella organisationen Humanity and Hope United & Motorrad Angels och Guatemalas Conred Agency kommer att distribuera nödvändiga förnödenheter, inklusive vattenreningssystem, till de drabbade områdena. Dessutom kommer våra partner på plats, Give to Colombia och ProIsland, att distribuera GEM-förnödenheter till Providence och Saint Katalina i Colombia.

Den 31 oktober 2020 drabbades Centralamerika av orkanen ETA, en kategori 4-orkan som ödelade regionen. Honduras rapporterade 57 döda och hundratals saknade. Den 16 november härjade en annan kategori 5-orkan, Iota, i regionen.

  • Organisationen kommer att vara fullt aktiv i detta uppdrag tills samhällena har stabiliserats. Donera gärna till Hurricane ETA och Iota #thisisacrisis.

Partners

Nya uppdrag

Jordbävningar
2023
On November 16th, the GEM Europe team arrived in Iceland to support evacuees, and in anticipation for future volcanic activity. Since late October, Iceland has recorded over 20,000 earthquakes, with as many as 800 in a single day.
Jordbävningar
2023
Afghanistan
In response to the Herat earthquake, and the string of smaller quakes since, the GEM MENA team deployed to Afghanistan to provide humanitarian aid to those affected.
2023
Armenia
Over 100,000 refugees have fled from the recent conflict in Nagorno-Karabakh, travelling for days in cold temperatures with just the bare minimum they were able to take with them. GEM has deployed to Armenia to distribute humanitarian aid to these individuals, during this crisis.
Översvämningar
2023
Libia
GEM MENA loaded a military ship in Izmir, Turkey with vital supplies for those affected by the recent flooding
Orkaner
2023
Förenta staterna
The GEM team is currently on the ground, having responded immediately during the storm. We are prepositioning trucks of aid and will be distributing critical, large-scale supplies to Hurricane Idalia’s most affected zones in the Florida area.