GEM 2020 Uppdrag

Orkanen Eta och Iota

GEM Mission Specific Press
Lokal 10
Hjälp till Honduras: Var kan du engagera dig, göra skillnad och donera?

Sammanfattande statistik

Utdelade containrar med förnödenheter
0
Containrar med förnödenheter under transitering
0
Länder
0

Fas 1:

Katastrofhjälp

Global Empowerment Mission BStrong reagerar i den första fasen, katastrofhjälp, genom att leverera och distribuera förnödenheter direkt till de behövande. GEM:s partner på plats, den honduranska ideella organisationen Humanity and Hope United & Motorrad Angels och Guatemalas Conred Agency kommer att distribuera nödvändiga förnödenheter, inklusive vattenreningssystem, till de drabbade områdena. Dessutom kommer våra partner på plats, Give to Colombia och ProIsland, att distribuera GEM-förnödenheter till Providence och Saint Katalina i Colombia.

Den 31 oktober 2020 drabbades Centralamerika av orkanen ETA, en kategori 4-orkan som ödelade regionen. Honduras rapporterade 57 döda och hundratals saknade. Den 16 november härjade en annan kategori 5-orkan, Iota, i regionen.

  • Organisationen kommer att vara fullt aktiv i detta uppdrag tills samhällena har stabiliserats. Donera gärna till Hurricane ETA och Iota #thisisacrisis.

Partners

Nya uppdrag

Jordbävningar
2024
Japan
On January 1st, a major 7.6 earthquake struck the Noto Peninsula in Japan. This earthquake was the deadliest in Japan since 2016, taking the lives of hundreds and injuring many more

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Learn More