Πρόγραμμα εργαλείων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστροφών φάσης 2 του GEM, αυτό το πρόγραμμα βοηθά τους τοπικούς εργολάβους και εμπόρους με εργαλεία, δημιουργεί θέσεις εργασίας, επαναφέρει τους ανθρώπους στην εργασία και βοηθά στην ανοικοδόμηση κοινοτήτων.

Ευεργέτες εταίρων: Κοινοτικό ίδρυμα βόρειων κοιλάδων, Παράδεισος υιοθετήστε μια οικογένεια, αποθήκη σπιτιών, βόρειο εργαλείο, και παγκόσμια ανύψωση.