Ανακατασκευές σπιτιών

Η τρίτη φάση αντιμετώπισης καταστροφών, σε συντονισμό με κυβερνητικούς και δημόσιους-ιδιωτικούς εταίρους, περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση μόνιμων και ανθεκτικών κατοικιών κατά την εφαρμογή προγραμμάτων βιοπορισμού.

Ευεργέτες εταίρων: Ίδρυμα επιχείρησης εδάφους ανακάλυψης, BStrong, ξυλεία 84, TD φιλανθρωπικό, ναυτιλία Bimini, ίδρυμα φτερών αετών, &ICS.

Συνοπτικά Στατιστικά

0
Σπίτια που επισκευάστηκαν