Ενδυνάμωση και Ευεξία

Η GEM υποστηρίζει προγράμματα ενδυνάμωσης και ευεξίας φέρνοντας ειδικούς σε αυτούς τους τομείς για να δώσουν ελπίδα στους ανθρώπους μετά από καταστροφές.