Αποστολή GEM 2023

Afghanistan Earthquakes

Φάση 1: Άμεση ανταπόκριση

In response to the Herat earthquake, and the string of smaller quakes since, the GEM MENA team deployed to Afghanistan to provide humanitarian aid to those affected. Tens of thousands of homes were destroyed or deemed inhabitable, therefore forcing hundreds of thousands of residents out into the streets. Our team distributed food, water, and hygiene supplies to the rural communities that are now facing these extreme hardships. We were able to assist thousands of individuals in the earthquake zone who are now presently living in tent cities.

Υλικοτεχνικές Λειτουργίες

Μερσίνα Τουρκίας

Αποθήκη 28.000 τετραγωνικών ποδιών / 2200 θέσεις παλετών

Πρόσφατες αποστολές

Σεισμούς
2023
On November 16th, the GEM Europe team arrived in Iceland to support evacuees, and in anticipation for future volcanic activity. Since late October, Iceland has recorded over 20,000 earthquakes, with as many as 800 in a single day.
Σεισμούς
2023
Afghanistan
In response to the Herat earthquake, and the string of smaller quakes since, the GEM MENA team deployed to Afghanistan to provide humanitarian aid to those affected.
2023
Armenia
Over 100,000 refugees have fled from the recent conflict in Nagorno-Karabakh, travelling for days in cold temperatures with just the bare minimum they were able to take with them. GEM has deployed to Armenia to distribute humanitarian aid to these individuals, during this crisis.
Πλημμύρες
2023
Libia
GEM MENA loaded a military ship in Izmir, Turkey with vital supplies for those affected by the recent flooding
Τυφώνες
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
The GEM team is currently on the ground, having responded immediately during the storm. We are prepositioning trucks of aid and will be distributing critical, large-scale supplies to Hurricane Idalia’s most affected zones in the Florida area.