Jordbävning i Indonesien

Fas 1: Katastrofhjälp

Den 21 november drabbades ön Java av en kraftig jordbävning. Katastrofen med magnituden 6,9 slog till nära storstaden Cianjur och förstörde tusentals byggnader och orsakade kraftiga jordskred. Antalet döda uppgår för närvarande till nästan 300 personer, och många fler förväntas hittas de kommande dagarna. Det största sjukhuset är utan elektricitet och leveranserna är ytterst begränsade. Man uppskattar att över 20 000 bostäder har förstörts och att nästan 60 000 personer har tvingats flytta.

Utvalda uppdrag

Översvämningar
2023
Italien
Emilia-Romagna-regionen i norra Italien drabbades av hälften av sin årliga nederbörd på 36 timmar, vilket ödelade många städer. Tiotusentals människor har evakuerats.