GEM 2020 Missie

Lesbos Brand

Fase 1:

Hulp bij rampen

Op 9 september 2020 scheurde een enorme brand door een massaal overbevolkt vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Hierdoor kwamen meer dan 13.000 asielzoekers zonder onderdak te zitten.

Fase 2

De Gap Periode

GEM heeft in samenwerking met Smart Aid, DHL Global & We Band Together in ons initiatief Fase 2 gereageerd door in oktober 2020 honderden tenten en lampen te sturen naar vluchtelingengezinnen die te lijden hebben onder de zware regens en overstromingen die het eiland teisteren.

Aanbevolen missies