Institutionaaliset kumppanit

GEM kiittää seuraavia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja säätiöitä jatkuvasta ympärivuotisesta tuesta, jota he ovat antaneet varastoillemme tavaroita, kuljetuksia, jakelua, jälleenrakennusvälineitä, vapaaehtoisryhmiä ja organisaatiotukea.