Κρίση στην Ουκρανία

Οι πρώτες 100 ημέρες μας επί τόπου επικεντρώθηκαν στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης, στην απομάκρυνση ανθρώπων σε περιοχές που μαστίζονται από τον πόλεμο, στη μετεγκατάσταση προσφύγων και στην παράδοση κρίσιμων προμηθειών βοήθειας σε ολόκληρη την περιοχή.