Klicka här för att få mer information om TGFIF.

Familjen Greenwald
Impact Foundation

The Greenwald Family Impact Foundation (TGFIF ) är en familjeägd stiftelse som tar itu med svåra sociala och miljömässiga problem med en brådskande och lösningsorienterad strategi.

TGFIF skapar genomslagskraft genom att öka medvetenheten och fonderna för viktiga initiativ, skapa smarta partnerskap och bygga upp kapacitet för filantropi, externa relationer och innovativt tänkande. Med inspiration från den traditionella fondmodellen från Wall Street har vi utformat vår modell så att den utnyttjar varje partners unika styrkor för att skapa en "multiplikatoreffekt" för utsedda program och initiativ.

Dagens utmaningar i världen är mer komplexa och sammankopplade än någonsin. Ingen organisation kan lösa dem på egen hand, utan det är ofta de människor som står problemen närmast som har den bästa insikten om hur de ska lösas. Vi fokuserar på att göra förbättringar i dag som gynnar framtida generationer.