Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o TGFIF.

Rodzina Greenwald
Fundacja Impact

The Greenwald Family Impact Foundation (TGFIF) jest fundacją rodzinną, która zajmuje się trudnymi problemami społecznymi i środowiskowymi, stosując podejście ukierunkowane na rozwiązania.

TGFIF tworzy wpływ poprzez zwiększanie świadomości i funduszy na kluczowe inicjatywy, tworzenie inteligentnych partnerstw i budowanie zdolności do filantropii, relacji zewnętrznych i innowacyjnego myślenia. Czerpiąc inspirację z tradycyjnego modelu funduszu funduszy z Wall Street, zaprojektowaliśmy nasz model w taki sposób, aby wykorzystać unikalne atuty każdego z partnerów w celu stworzenia "efektu mnożnikowego" dla wyznaczonych programów i inicjatyw.

Wyzwania współczesnego świata są bardziej złożone i wzajemnie powiązane niż kiedykolwiek. Żadna organizacja nie jest w stanie rozwiązać ich samodzielnie; często ludzie znajdujący się najbliżej tych problemów mają najlepszy wgląd w ich rozwiązania. Koncentrujemy się na wprowadzaniu usprawnień już dziś, które przyniosą korzyści przyszłym pokoleniom.