Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το TGFIF.

Η οικογένεια Γκρίνγουολντ
Αντίκτυπος Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Οικογενειακών Επιπτώσεων Greenwald (TGFIF) είναι ένα ίδρυμα που καθοδηγείται από την οικογένεια και αντιμετωπίζει με επείγον τρόπο τα σκληρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και μια προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις.

Το TGFIF δημιουργεί αντίκτυπο αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τα κονδύλια για βασικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας έξυπνες εταιρικές σχέσεις και δημιουργώντας ικανότητες για φιλανθρωπία, εξωτερικές σχέσεις και καινοτόμο σκέψη. Αντλώντας έμπνευση από το παραδοσιακό μοντέλο κεφαλαίων wall street fund of funds, σχεδιάσαμε το μοντέλο μας για να αξιοποιήσουμε σε κάθε εταίρους μοναδικές δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ένα «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αντίκτυπου» για καθορισμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις είναι πιο σύνθετες και διασυνδεδεμένες από ποτέ. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να τα λύσει μόνος του. συχνά οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά στα ζητήματα έχουν την καλύτερη εικόνα για τις λύσεις τους. Εστιάζουμε στη βελτίωση σήμερα που ωφελούν τις μελλοντικές γενιές.

ΙΣΤΌΣ:
www.tgfif.org